Скороходівська громада
Полтавська область, Полтавський район

Прогноз бюджету Скороходівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки

Дата: 01.12.2021 10:57
Кількість переглядів: 562

 

                                             Додаток

                                                                до рішення виконавчого комітету

                                                                 Скороходівської селищної ради

                         від 25 листопада 2021 року  №181

 

Прогноз бюджету

Скороходівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки

 

16513000000

 (код бюджету)

 

 1. Загальні  положення

Прогноз бюджету Скорохівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 75¹ Бюджетного кодексу України від 8.07.2010 № 2456-VI, Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, Бюджетної декларації, схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548, макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022—2024 роки», наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2021 №314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання».

Прогноз складено з метою дотримання вимог Бюджетного  кодексу України в частині обов’язковості складання документу середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту місцевого бюджету, складання планів діяльності головними розпорядниками коштів бюджету селищної територіальної громади, формування ними ефективної  та спроможної мережі підвідомчих установ, здійснення своєчасних підготовчих заходів з її формування.

Мета прогнозу селищного бюджету, як документа середньострокового бюджетного планування - створити ефективний механізм управління бюджетним процесом, встановити зв’язок між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі.

         До основних пріоритетів розвитку Скороходівської  територіальної громади можна віднести: стійке економічне зростання громади, висока якість життя людини, покращення розвитку інфраструктури громади, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідальності всіх учасників бюджетного процесу.

Основними завданнями бюджетної політики на території  громади  в  середньостроковій  перспективі залишаються забезпечення надання бюджетними установами якісних соціальних послуг населенню громади, фінансове забезпечення виконання місцевих програм соціально-економічного розвитку відповідно до законодавства, підтримка і розвиток окремих напрямів і галузей в межах фінансової спроможності бюджету селищної територіальної громади.

Очікуваними результатами реалізації бюджетної політики в середньостроковій перспективі є своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та недопущення утворення простроченої кредиторської заборгованості за такими виплатами, своєчасна оплата енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами, які фінансуються з бюджету селищної територіальної громади, забезпечення належного співфінансування проектів та заходів, які забезпечуються за рахунок трансфертів з державного бюджету у розмірах, визначених законодавством, фінансове забезпечення виконання власних та делегованих повноважень селищною радою, фінансове забезпечення виконання головними розпорядниками  бюджетних коштів їх планів діяльності, упорядкування мережі бюджетних установ, яка б  забезпечувала досягнення мети  і цілей їх діяльності з максимальною  ефективністю та мінімальними затратами.

Разом з тим показники Прогнозу можуть перебувати під впливом потенційних чинників як макроекономічного середовища, так і спонтанних дій чи рішень центральних органів влади.

Показники Прогнозу можуть змінюватись внаслідок:

 • підвищення фактичних цін і тарифів на енергоносії понад рівень, визначений у Бюджетній декларації;
 • прийняття центральними органами рішень, які призводять до збільшення видатків місцевих бюджетів, без передачі відповідного фінансового ресурсу на їх виконання;
 • невиконання доходної частини внаслідок невиконання цілей розвитку, визначених у стратегії громади;
 • фактичне перевищення рівня споживчих цін та цін виробників порівняно з рівнем, прийнятим у Бюджетній декларації;
 • визначення міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція,  додаткові дотації) в обсягах, що не забезпечують фінансування установ на рівні, визначеному законодавством;
 • зміни порядків використання трансфертів, які призводять до погіршення стану забезпечення заходів, що здійснюються за рахунок цих трансфертів, чи вимагають додаткових видатків з бюджету громади.

Мінімізація зазначених ризиків практично не залежить від зусиль громади, тому у разі їх виникнення Прогноз потребуватиме кардинальної зміни, оскільки у разі відсутності належної компенсації з центрального бюджету призведе до погіршення рівня забезпеченості власних  та делегованих повноважень, скорочення існуючої мережі установ чи згортання низки проектів, які  вже реалізуються чи плануються до виконання.

Хоча Прогноз є виключно орієнтиром для складання проекту бюджету селищної територіальної громади, фактичні показники проекту бюджету на конкретний плановий бюджетний період відрізнятимуться від аналогічних показників, що містяться у Прогнозі, оскільки базуватиметься на детальних,а не узагальнених розрахунках обсягів видатків, обґрунтованих головними розпорядниками коштів бюджету громади відповідно до вимог Інструкції з підготовки бюджетних запитів, та конкретних обсягів трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів і умов їх використання в плановому бюджетному періоді.

 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

 

Загальна площа Скороходівської громади 325,8 кв.км.

Адміністративний центр смт.Скороходове, в якому проживає 3492 осіб. Загальна кількість населення громади становить 8696 осіб, з них сільського населення 5204 осіб, що становить 59,8% від загальної кількості.

Площа земель сільськогосподарського призначення становить 29762,54 га.

Зареєстровано 10 сільськогосподарських підприємств, 35 фермерських господарства.

Скороходівська територіальна громада приймала участь в обласній програмі «Бюджет участі» та здобула перемогу з проектом «Сучасне шкільне подвір’я» на спів фінансування в сумі 75 000 грн.

Протягом ІІ півріччя 2021 року, у співпраці з Агенція місцевих доріг Полтавської області, відремонтовано ділянки доріг Скороходове -Велика-Рублівка – Чутове, на загальну суму 1600,0 тис.грн., В подальших планах ремонтувати дороги.

Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку громади на середньостроковий період спрямовані на

 • стійке економічне зростання громади шляхом забезпечення зайнятості працездатного населення; впровадження інвестиційних програм та проектів.
 • висока якість життя людини шляхом поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування населення; сприяння популяризації здорового способу життя мешканців громади;  забезпечення розвитку культурного та духовного середовища для гармонійного розвитку людини; підвищення рівня соціального обслуговування незахищених та вразливих верств населення; забезпечення доступності жителів громади до адміністративних, муніципальних, соціальних та інших послуг;  розвиток благоустрою селища та сіл громади; підвищення екологічної безпеки та створення умов для збереження навколишнього середовища.
 • покращення розвитку інфраструктури громади шляхом покращення стану дорожнього покриття, технічного та матеріального стану  комунальних закладів, вуличного освітлення;  розвиток водопостачання та водовідведення; покращення якості транспортних послуг; енергетична модернізація комунальних закладів громади; комплексний розвиток території в інтересах громади.

 

ІІІ. Загальні показники бюджету

 

    Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники
бюджету громади за основними видами доходів, видатків, а також прогнозні показники за бюджетними програмами.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками
бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування

показників проєкту бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік.
Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з
урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку селища, а також змін у нормативно-правовій базі.

   

Обсяг ресурсу бюджету Скороходівської територіальної громади на 2022-2024 роки прогнозується в обсягах 84 414 361гривень, 91 886 211 гривні  та 99 980 739 гривень відповідно. У співставних умовах середньорічний темп росту надходжень та витрат складає 4,6 та 3,2 відсотка.  Загальні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету у розрізі років середньострокового періоду наведені у додатку 1 до проєкту прогнозу бюджету.

 

IV. Показники доходів бюджету

 

       Прогноз доходів місцевого бюджету розроблено на підставі основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади на 2022-2024 роки з урахуванням основних напрямів реформування податкової системи, визначених у Податковому кодексі України зі змінами і доповненнями. Подальша консолідація податкового законодавства забезпечить його стабільність, сприятиме інвестиційно- інноваційному розвитку економіки, зниженню податкового навантаження на платників податків, системності надання податкових пільг, збільшенню надходжень до бюджету за рахунок розширення бази оподаткування та поліпшення адміністрування.

        За аналітичними даними основним джерелом доходів загального фонду бюджету територіальної громади (біля 55%) є податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати.

       Фактори впливу на збільшення надходжень платежів до бюджету територіальної громади:

 • збільшення кількості робочих місць;
 • своєчасна виплата заробітної плати;
 • сприятливий клімат для інвестицій в економіку територіальної громади;
 • проведення заходів детінізації відносин у сфері зайнятості населення, легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати, дотримання суб’єктами  господарювання вимог законодавства щодо мінімального розміру заробітної плати.
 • своєчасне погашення податкових зобов’язань перед бюджетом;
 • збільшення власних надходжень бюджетних установ.

Прогноз показників бюджету Скороходівської селищної територіальної

громади на 2022-2024 роки за основними джерелами доходів у розрізі фондів наведено у додатку 2 до цього прогнозу.

          Податок та збір на доходи фізичних осіб розрахований виходячи з фактичних надходжень за I півріччя 2021 року, із діючого на сьогодні податкового законодавства, наявної податкової бази (зареєстрованих платників-309), з урахуванням підвищення соціальних стандартів та змін до законодавства . Збільшення на 2022 рік в порівнянні із затвердженим на 2021 рік-5%; 2023 рік до 2022 року-5%; 2024 до 2023 року-1%, і відповідно становить 23 460 258 грн.; 25 923 985 грн.; 28 729 479 грн.

           Прогнозний показник  акцизного  податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)  обрахований на 2022 рік – в сумі 910 400 грн., на базі фактичних надходжень за 6 місяців поточного року та з незначним ростом (10%) в сумі 1 124 735грн. на 2023-2024 роки.

           Податок на нерухоме майно складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю. Податок на нерухоме майно визначено на 2022 рік в сумі 500000грн. на базі очікуваного надходження за 2021 рік та росту мінімальної заробітної плати. На 2023 рік-550000 грн.;  2024 рік – 600000 грн.Плата за землю прогнозується у 2022 році на загальну суму 15 259 946 грн. У 2023-2024 роках ріст надходжень не планується, в зв’язку з відкриттям ринку землі і становить відповідно 16 102 972 грн. та 16 998 239 грн.

           На збільшення надходжень єдиного податку у перспективі матимуть вплив зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб (для платників I групи), мінімальної заробітної плати (для платників II групи) та індексу споживчих цін (для платників III групи) з врахуванням прогнозного показника індексу споживчих цін, який супроводжується поступовим підвищенням цін на товари і послуги та впливає на зростання обсягу доходів платників. Обсяг єдиного податку у 2022 році очікується в розмірі        9 577 628 грн., 2023-2024 роках по 11 400 000 грн. в зв’язку з можливим зменшенням платників єдиного податку через зменшення кількості працездатного населення.

            Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ та екологічний податок.

               Показник  суми прогнозованого екологічного податку на увесь середньостроковий період  складає 95 000грн.

               Обсяг власних надходжень бюджетних установ прогнозується за даними головних розпорядників Скороходівської селищної ради і становлять у 2022 році 1 834 700 грн.; 2023 році- 2 021 800 грн.; 2024 році- 2 380 300 грн.

 

 

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого територіальною  селищною громадою боргу та надання місцевих гарантій

 

      Прогнозом залучення джерел фінансування у 2022, 2023 та 2024 роках не  передбачається, оскільки доходи та видатки збалансовані між собою.  Тому, профіцит за загальним фондом та дефіцит за спеціальним фондом не планується, оскільки до бюджету розвитку не залучено кошти загального фонду.

Видатки  на обслуговування місцевого боргу та місцевих гарантій не прогнозуються, оскільки запозичення до бюджету  селищної територіальної громади та надання гарантій  не плануються і на початок 2022 року боргові зобов’язання відсутні (додатки 3,4,5 до Прогнозу не складалися).

        Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків відсутні відповідно до додатку 8 до Прогнозу

 

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

 

        В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджет  Основним завданням бюджетної політики  на місцевому рівні на 2022 – 2024 роки залишається забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне  використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.

Фінансування видатків  бюджету селищної територіальної громади, місцевих програм на період до 2024 року здійснюватиметься в  рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначним стане  підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх  пріоритетності  та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів. 

    Прогнозні показники видатків селищного бюджету на 2022-2024 роки розроблено на основі показників дохідної частини бюджету територіальної громади. В першу чергу в них враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

        Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери за окремими бюджетними програмами, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримку в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури громади,  а також виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм.

        Граничні показники видатків та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів на 2022- 2024 роки наведено у додатку 6 до Прогнозу.

        Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування на 2022- 2024 роки наведено у додатку 7 до Прогнозу.

        В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року, а саме,

розмір мінімальної заробітної плати

з 1 січня 2022 року –6500 грн.,

з1жовтня 2022 року -6700 грн. (темп приросту 3,1 відсотка),

з 1 січня 2023 року - 7176 грн. (темп приросту – 7,1 відсотка),

з 1 січня 2024 року – 7665 грн. (темп приросту 6,8 відсотка).;

    розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифноїсітки

з 1 січня 2022 року – 2893 грн.,

з 1 жовтня 2022 року -2982 (темп приросту 3,1 відсотка),

з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп приросту – 7,1 відсотка),

з 1 січня 2024 року -3 411 грн. (темп приросту 6,8 відсотка).

 

        ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

       

Пріоритетним завданням є повноцінне забезпечення функціонування селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, відділів виконавчого комітету селищної ради, якісне виконання повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

         У 2022 та 2023-2024 роках передбачається здійснити заходи щодо забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, подальший розвиток створеної прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування;створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;  забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого середовища,
необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав,надання населенню місцевим самоврядуванням, утвореними установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних і делегованих повноважень.

 

ОСВІТА

Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головними
розпорядниками бюджетних коштів –відділом освіти та відділом культури, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради.

На 2022 рік граничні показники визначені у сумі 49 298 144 грн., у тому числі видатки загального фонду 47 463 444 грн., спеціального фонду – 1 834 700 грн.;

на 2023 рік    у сумі 53 383 970 грн., тому числі видатки загального фонду 51 362 170 грн., спеціального фонду – 2 021 800 грн.;

на 2024 рік    у сумі 56 952 634 грн., тому числі видатки загального фонду 54 572 334 грн., спеціального фонду – 2 380 300 грн..

    Освіта є пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного та культурного розвитку суспільства, тому завданням місцевих органів влади є постійний розвиток галузі освіти з метою забезпечення доступності високоякісної освіти в дошкільних закладах освіти, загальноосвітніх школах, підвищення рівня позашкільної освіти з урахуванням
оптимального і ефективного використання бюджетних коштів.

        Пріоритетними завданнями у галузі  освіти є забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

оптимізація мережі загальноосвітніх шкіл з метою створення нових державних стандартів початкової, базової й профільної освіти;створення умов для переходу фінансування навчальних закладів від принципу утримання до принципу формування їх кошторисів, виходячи з кількості учнів та обґрунтовано розрахованого фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня;

створення умов для подальшого розвитку позашкільної освіти,

організація підвозу дітей до загальноосвітніх закладів;

      покращення матеріально – технічної бази навчальних закладів, проведення капітальних та поточних ремонтів, заходів з пожежної безпеки

побудова освітньої мережі у відповідності до наявних ресурсів;

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

        Граничні показники  видатків селищного бюджету на галузь  прогнозується в обсязі

на 2022 рік – 4 742 130 гривень, на 2023 рік – 5 003 352 гривень, на 2024 рік – 5 236 506 гривень.      

        Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально-вразливих верств населення, забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення, забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків; організація оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

       Граничні показники видатків місцевого бюджету на галузь прогнозуються в обсягах

на 2022 рік у сумі 1 636 700 грн., видатки загального фонду ;

        на 2023 рік  у сумі 1 779 800 грн., видатки загального фонду;

        на 2024 рік  у сумі 1 899 600 грн., видатки загального фонду.

 

Цілі державної політики у сфері культура, які реалізуються головними
розпорядниками бюджетних коштів – відділом освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради, є  гарантування прав громадян у сфері культури,задоволення культурних потреб; створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян,формування здорового способу життя,забезпечення діяльності мережі закладів культури

        Пріоритетами розвитку галузі на 2022-2024 роки є

- розвиток бібліотечної справи, покращення матеріально-технічної бази,

- комплектування бібліотек новою літературою та періодичними виданнями;

- популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів;

- розвиток клубних закладів

- упорядкування кількості установ культури та їх штатної чисельності.

 

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЇ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГОХАРАКТЕРУ

 

Для запобігання виникнення і забезпечення ефективного гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха в населених пунктах, прогнозуються витрати для утримання місцевої пожежної частини.  Граничні витрати на 2022 -2024 роки складають  1 189 766 грн., 1 302 446 грн., 1 392 555 грн. відповідно.

Основними цілями є здійснення першочергових комплексних заходів, спрямованих на ефективне вирішення питань забезпечення пожежної безпеки, гасіння пожеж, рятуванні людей та надання допомоги в ліквідації аварій, катастроф та стихійного лиха, а також здійснення заходів із запобігання пожежам та нещасним випадкам в населених пунктах Скороходівської громади;  вдосконалення та підвищення ефективності роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки в населених пунктах громади; досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту в населених пунктах.

В прогнозних показниках бюджету передбачається створення резервного фонду бюджету, який  формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету в розмірі 20 000 грн. щорічно.

 

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

  Граничні показники видатків місцевого бюджету на галузь житлово – комунальне господарство прогнозуються в обсягах

на 2022 рік – 5 055 340 грн., на 2023 рік – 5 443 332 грн., на 2024 рік – 6 033 731 грн.

        Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства в 2022-2024роках є здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території громади в належному стані, раціональне використання будівель, інженерних споруд, збереження та належне утримання прибудинкових територій.

        Протягом 2022-2024 років бюджетні кошти будуть спрямовані на поліпшення стану дорожнього покриття забезпечення ефективної роботи мереж зовнішнього освітлення, своєчасне виконання заходів з благоустрою населених пунктів громади, а саме: санітарна очистка,озеленення,утримання кладовищ, збереження пам’ятників.

        Пріоритетними завданнями житлово-комунального господарства у прогнозному періоді буде підвищення якості надання послуг для всіх верст населення.

   

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

        Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

        За рахунок екологічного податку та інших надходжень до бюджету громади  згідно з чинним законодавством у 2022-2024 роках здійснюватимуться заходи, направлені на озеленення населених пунктів громади, охорону і раціональне використання земель.

        Основні результати, які планується досягти, є:

- покращення екологічного стану навколишнього середовища;

- покращення умов проживання мешканців громади.

- створення комфортного для проживання середовища шляхом покращення екологічного стану та збалансованого використання природних ресурсів.

 

VIІ. Бюджет розвитку

        Джерела на фінансування бюджету розвитку  відсутні, тому не плануються.

        На виконання інвестиційних  проектів бюджетні призначення не передбачаються.

 

VIІI. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

       

        В прогнозних показниках на 2022 - 2024роки врахований обсяг міжбюджетних трансфертів, доведений листом Міністерства фінансів Українивід09.06.2021№05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на2022-2024роки»,згідно якого освітня субвенція визначена у сумі 28 594 500грн. на 2022 рік,у сумі 30 924 300грн.на 2023 рік та у сумі 33 034 500 грн. на 2024 рік

        В частині взаємовідносин міжбюджетом Скороходівської селищної територіальної громади та обласним бюджетом Полтавської області  на період 2022-2023роки прогнозуються субвенції:

 • на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції (утримання інклюзивно – ресурсного центру);
 • на відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку області  за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми;

- на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- на організацію санаторно – курортного оздоровлення  членів сімей загиблих ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, учасників - добровольців антитерористичної операції, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа антитерористичної  операції.        

З бюджету Скороходівської селищної територіальної громади передбачається субвенція на утримання об’єктів спільного користування для бюджету Мачухівської сільської територіальної громади  для надання стоматологічної допомоги населенню КНП "Мачухівська стоматологія" Мачухівської сільської ради.

 

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

         Конкретні показники обсягів бюджету територіальної громади на 2022-2024роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у податковій політиці,показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

 

         В прогнозі бюджету Скороходівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки наявні наступні додатки:

додаток 1 «Загальні показники бюджету»;

додаток 2 «Показники доходів бюджету»;

додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;

додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з
бюджету головним розпорядникам коштів»;

додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;

додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;

додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам»;

додаток 4 «Показники місцевого боргу»;

додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим,обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;

додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;

додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;

додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі
інвестиційних проектів» не подається до прогнозу, у зв’язку з відсутністю
показників.

 

 

Начальник фінансового відділу                               Олена ПОНОМАРЕНКО

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь