A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Скороходівська громада
Полтавська область, Полтавський район

Паспорт громади

 ПАСПОРТ

полтавська область

Полтавський    район

СКОРОХОДІВСЬКА  селищна рада

 

      станом на  20 травня  2021 р.

 

 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Загальна площа території (км2)

Кількість населення,

тис.осіб

Кількість виборців

Кількість нас. пунктів

5540,4

9008

6835

22

 

2. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ

 

2.1. ПРОТЯЖНІСТЬ ДОРІГ

з/п

Міські, селищні, сільські громади та населенні пункти в них

Загальна протяжність доріг

( км2)

Місцевих доріг

Державних доріг

 

Комунальних доріг

1

2

3

4

5

6

1

смт Скороходове

61,48

27,8

 

33,68

2

с. Березове

7,3

4,2

 

3,1

3

с. Вільниця

3,65

1,0

 

2,65

4

с. Іскрівка

22,81

10,2

 

12,61

5

с. Козаче

4,6

1,0

 

3,6

6

с. Коханівка

7,81

2,5

 

5,31

7

с. Лисівщина

1,3

0

 

1,3

8

с. Майорівка

7,1

5,5

 

1,6

9

с. Никонорівка

7,65

1,5

 

6,15

10

с. Нова Кочубеївка

16,12

7,0

 

9,12

11

с. Павлівка

6,2

3,0

 

3,2

12

с. Первозванівка

8,32

0

 

8,32

13

с. Петрівка

23,20

10,0

 

13,20

14

с. Підгірне

10,94

4,4

 

6,54

15

с. Рябківка

15,7

5,2

 

10,5

16

с. Скибівка

14,6

8,3

 

6,3

17

с. Степанівка

6,80

0

 

6,80

18

с. Степове

5,6

2,4

 

3,2

19

с. Трудолюбівка

6,9

4,9

 

2,0

20

с. Филенкове

14,35

0

 

14,35

21

с. Флорівка

16,2

12,5

 

3,7

22

с.  Шевченківка

11,9

7,9

 

4,0

 

Усього

280,53

119,3

 

161,23

 

 

 

 

 

2.2.  ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ЗЕМЕЛЬ

 

з/п

Міські, селищні, сільські громади та населенні пункти в них

Загальна площа земель

(га)

Сільськогоспо

дарського призначення

Житлової та громадської забудови

Промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

1

2

3

4

5

6

7

1

смт Скороходове

1205,2

627,94

85,09

492,17

 

2

с. Березове

73,00

55,00

1,1

16,9

 

3

с. Вільниця

513,20

436,27

70,13

6,8

 

4

с. Іскрівка

519,20

402,42

21,41

95,37

 

5

с. Козаче

55,5

44,845

1,54

9,15

 

6

с. Коханівка

100,2

62,61

21,0

16,59

 

7

с. Лисівщина

144,7

120,54

23,32

0,84

 

8

с. Майорівка

118,9

79

31,8

8,1

 

9

с. Никонорівка

121,1

92,09

6,44

22,57

 

10

с. Нова Кочубеївка

370,50

319,63

49,57

1,3

 

11

с. Павлівка

49,3

34,86

11,14

3,3

 

12

с. Первозванівка

205,40

171,08

33,92

0,40

 

13

с. Петрівка

373,3

248,65

18,18

129,69

 

14

с. Підгірне

198,5

178,14

20,00

0,36

 

15

с. Рябківка

327,50

259,62

11,22

56,66

 

16

с. Скибівка

191,40

149,07

9,36

32,97

 

17

с. Степанівка

116,40

83,96

11,8

20,64

 

18

с. Степове

109,00

85,12

3,14

20,74

 

19

с. Трудолюбівка

100,30

86,39

1,50

12,41

 

20

с. Филенкове

291,50

216,03

18,39

57,08

 

21

с. Флорівка

291,8

253,67

36,31

1,82

 

22

с.  Шевченківка

64,50

46,26

7,7

10,54

 

 

Усього

5540,4

4002,165

521,87

1016,365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. НАСЕЛЕННЯ

3.1.  Розподіл населення  за статтю та віком

 з/п

Міські, селищні, сільські громади та населенні пункти в них

Чоловіки (років)

Жінки (років)

0-17

18-39

40 -59

60 +

усього

0-17

18-31

40 - 59

60 +

усього

1

смт Скороходове      

267

492

443

511

1713

370

540

495

579

1984

2

с. Березове

0

3

5

1

9

1

1

4

1

7

3

с. Вільниця

25

52

50

24

151

24

53

52

38

167

4

с. Іскрівка

33

48

28

65

174

56

45

76

129

306

5

с. Козаче

0

3

3

1

7

0

2

3

2

7

6

с. Коханівка

14

31

39

50

134

19

53

58

56

186

7

с. Лисівщина

1

6

10

4

21

6

3

11

6

26

8

с. Майорівка

0

0

10

1

11

0

0

11

3

14

9

с. Никонорівка

11

20

28

14

73

19

22

26

18

85

10

с. Нова Кочубеївка

37

55

121

37

250

29

40

147

20

236

11

с. Павлівка

4

19

24

13

60

3

23

32

18

76

12

с. Первозванівка

20

16

84

27

147

15

21

72

30

138

13

с. Петрівка

101

178

181

117

577

89

197

195

224

705

14

с. Підгірне

0

4

20

4

28

1

4

9

5

19

15

с. Рябківка

14

43

39

25

121

22

26

37

43

128

16

с. Скибівка

16

29

36

15

96

5

24

26

41

96

17

с. Степанівка

17

14

18

23

72

20

18

25

30

93

18

с. Степове

8

14

16

6

44

5

11

15

13

44

19

с. Трудолюбівка

1

4

2

2

9

2

10

4

2

18

20

с. Филенкове

54

102

112

65

333

65

119

129

118

431

21

с. Флорівка

5

24

32

8

69

14

24

30

21

89

22

с.  Шевченківка

0

3

4

14

21

0

6

7

20

33

 

Усього

628

1160

1305

1027

4120

765

1242

1464

1417

4888

 

 

3.2. Стан смертності – народжуваності

 

Роки

Загальна чисельність населення

Померло на 1000 чол. (осіб)

Народилося на 1000 чол. (осіб)

Приріст, зменшення

(проміллє)

(+, -)

 

 

 

 

 

2020р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Зайнятість населення** - станом на 01.01.2021 рік

з/п

Міські, селищні, сільські громади та населенні пункти в них

Усього населення

Працездатне населення

Непрацездатне населення

Чол.

Жін.

разом

Чол.

Жін.

разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

смт Скороходове

3697

935

47,5

1035

53,3

1970

53,3

778

45,0

949

55,0

1727

46,7

2

с. Березове

16

8

61,5

5

38,5

13

81,3

1

33,3

2

66,7

3

18,7

3

с. Вільниця

318

102

49,3

105

50,7

207

65,1

49

44,1

62

55,9

111

34,9

4

с. Іскрівка

480

76

38,5

121

61,5

197

41,0

98

34,6

185

65,4

283

59,9

5

с. Козаче

14

6

54,5

5

45,5

11

78,5

1

33,3

2

66,7

3

21,5

6

с. Коханівка

320

70

38,7

111

61,3

181

56,6

64

46,0

75

54,0

139

43,4

7

с. Лисівщина

47

16

53,3

14

46,7

30

63,8

5

29,4

12

70,6

17

36,2

8

с. Майорівка

25

10

47,6

11

42,4

21

84,0

1

25,0

3

75,0

4

16,0

9

с. Никонорівка

158

48

50,0

48

50,0

96

60,8

25

40,3

37

59,7

62

39,2

10

с. Нова Кочубеївка

486

176

48,5

187

51,5

363

74,7

74

60,2

49

39,8

123

25,3

11

с. Павлівка

136

43

43,9

55

56,1

98

72,1

17

44,7

21

55,3

38

27,9

12

с. Первозванівка

285

100

51,8

93

48,2

193

67,7

47

51,1

45

48,9

92

32,3

13

с. Петрівка

1282

359

47,8

392

52,2

751

58,6

218

41,1

313

58,9

531

41,4

14

с. Підгірне

47

24

64.9

13

35,1

37

78,7

4

40,0

6

60,0

10

21,3

15

с. Рябківка

249

82

56,6

63

43,4

145

58,2

39

37,5

65

62,5

104

41,7

16

с. Скибівка

192

65

56,5

50

43,5

115

59,9

31

40,3

46

59,7

77

40,1

17

с. Степанівка

165

32

42,7

43

57,3

75

45,5

40

44,4

50

55,6

90

54,5

18

с. Степове

88

30

53,6

26

46,4

56

63,6

14

43,7

18

56,3

32

36,4

19

с. Трудолюбівка

27

6

30,0

14

70,0

20

74,1

3

42,9

4

57,1

7

25,9

20

с. Филенкове

764

214

46,3

248

53,7

462

60,5

119

39,4

183

60,6

302

39,5

21

с. Флорівка

158

56

50,9

54

49,1

110

69,6

13

27,1

35

72,9

48

30,4

22

с.  Шевченківка

54

7

33,3

14

66,7

21

38,9

13

41,2

20

58,8

33

61,1

 

Усього

9008

2465

47,7

2706

52,3

5171

57,4

1655

43,1

2182

56,9

3837

42,6

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Міські, селищні, сільські громади та населенні пункти в них

Усього населення

Зайняті

Безробітні

Чол.

Жін.

разом

Чол.

Жін.

разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

смт Скороходове

3697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

с. Березове

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

с. Вільниця

318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

с. Іскрівка

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

с. Козаче

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

с. Коханівка

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

с. Лисівщина

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

с. Майорівка

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

с. Никонорівка

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

с. Нова Кочубеївка

486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

с. Павлівка

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

с. Первозванівка

285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

с. Петрівка

1282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

с. Підгірне

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

с. Рябківка

249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

с. Скибівка

192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

с. Степанівка

165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

с. Степове

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

с. Трудолюбівка

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

с. Филенкове

764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

с. Флорівка

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

с.  Шевченківка

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

9008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  Розподіл робочої сили за галузями

 

з/п

Назва галузі

Кількість

% до працездатного населення

% до всього населення

 1.  

Сільське господарство

 

 

 

 1.  

Промисловість

 

 

 

 1.  

Будівництво

 

 

 

 1.  

Транспорт

 

 

 

 1.  

Зв'язок

 

 

 

 1.  

Лісове господарство

 

 

 

 1.  

Торгівля

 

 

 

 1.  

Державна служба

 

 

 

 1.  

Освіта

 

 

 

 1.  

Харчова промисловість

 

 

 

 1.  

Охорона здоров'я

 

 

 

 1.  

В колективному секторі

 

 

 

 1.  

В приватному секторі

 

 

 

1

2

3

4

5

 1.  

Фермери

 

 

 

 1.  

В державному секторі

 

 

 

 1.  

Приватні підприємці

 

 

 

 

 1.  

Із всього працюючого населення працюють: -  даній територіальній громаді

 

 

 

 1.  

 в районному  центрі

 

 

 

 1.  

в обласному центрі

 

 

 

 1.  

- виїжджають за межі України

 

 

 

 1.  

з них: а) в Росію

 

 

 

 1.  

б) до інших країн

 

 

 

 

 

4. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РАЙОНУ

4.1. Загальна характеристика

 

 

Одиниця виміру

Факт

Приріст (зниження - ) порівняно з минулим роком (в %)

Обсяг реалізованої промислової продукції у порівняних цінах

тис. грн.

 

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств

тис. грн.

 

 

Обсяг реалізованих послуг населенню

 (у фактичних цінах)

тис. грн.

 

 

Обсяг капітального будівництва

(тис. грн./%)

тис. грн.

 

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників (грн.)

грн.

 

 

Додаток: записка статуправління про роботу промисловості, транспорту, споживчого ринку, фінанси, соціальну статистику.

 

 

4.2. Робота промислових підприємств різних форм власності

 

 

 

Кількість підприємств

Обсяг продукції в оптових діючих цінах без ПДВ і акцизного збору

Питома вага у загальному обсязі виробництва в %

Обсяг продукції у порівняних цінах

Всього

В % до підсумку

За рік

В % до минулого року

Разом по ОТГ

 

 

 

 

 

 

Колективна власність:

 колективне підприємство

 

 

 

 

 

 

 орендне підприємство

 

 

 

 

 

 

 спілка споживчих товариств

 

 

 

 

 

 

 акціонерне товариство

 

 

 

 

 

 

 товариство з обмеженою відповідальністю

 

 

 

 

 

 

 товариство з додатковою відповідальністю

 

 

 

 

 

 

-повне товариство

 

 

 

 

 

 

Приватне підприємство

 

 

 

 

 

 

Державне підприємство, разом:

 

 

 

 

 

 

 державне підприємство

 

 

 

 

 

 

 державне комунальне підприємство

 

 

 

 

 

 

Дочірнє підприємство

 

 

 

 

 

 

 

4.2а. Перелік промислових підприємств громади

з/п

Назва підприємства

ПІБ Керівника

Телефон

Юридична адреса

1

ДП»Хлібна база №88 Полтавського КХП

Коваль А.І.

+380534791241

824799023

Україна, 38813, Полтавська обл., Чутівський р-н, селище міського типу Артемівка(п)

2

 

 

 

 

 

Філія «Скороходівська Нібулон

Рябінін Д.Л.

(0512)37-23-44; (05347)9-94-46 050-394-72-35

вул. Першотравнева, 9, смт. Артемівка, Чутівський р-н, Полтавська обл., 38813

3

ТОВ Зерно-агротрейд (Скороходівський елеватор)

Великий І.Л.

0503050875

Полтавская область, Чутовский район, пгт Скороходово, ул. Гагарина, д.7

4

Чутівський елеватор

Моторний В.І.

(0532) 503400

Полтавська область Чутовский район с Петрівка пр. Аптечний11

5

Елеватор ПСП «Дружба»

Явдошенко І.М.

(0532)91285

Полтавська область Чутівський район вул. Привокзальна26

6

Структурний підрозділ №3 ПРАТ "УКРАГРО НПК

Коваль Р.В.

0663997159

38800, Полтавська обл.,Чутівський район, село Петрівка, пров.Хлібний, 1

 

4.3. Характеристика підприємств Полтавського району

(Заповнюється на всі підприємства, незалежно від форм власності та галузі, які працюють на території. Малі підприємства фіксуються лише ті, які працюють прибутково. Кредитно-фінансові установи та установи, які є платниками податків)

1. Назва підприємства

ДП»Хлібна база №88 Полтавського КХП

2. Форма власності

державна

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

Україна, 38813, Полтавська обл., Чутівський р-н, селище міського типу Артемівка(п)

4. Основний профіль діяльності

 • 52.10 Складське господарство

 

5. Код ЗКПО (по можливості)

 

6. Обсяг продукції в оптових діючих цінах без ПДВ та акцизного збору, тис. грн.

 

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

 

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого року

 

9. Встановлена потужність

 

10. Фактичний випуск продукції

 

11. Рівень рентабельності

 

Заробітна плата середня

 

13. Кількість працюючих

 

В т. ч. ІТП

 

14. ПІБ, керівника, тел.

Коваль А.І.

 +380534791241

824799023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Назва підприємства

Філія «Скороходівська Нібулон

2. Форма власності

приватна

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

вул. Першотравнева, 9, смт. Артемівка, Чутівський р-н, Полтавська обл., 38813

4. Основний профіль діяльності

Складське господарство

5. Код ЗКПО (по можливості)

 

6. Обсяг продукції в оптових діючих цінах без ПДВ та акцизного збору, тис. грн.

 

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

 

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого року

 

9. Встановлена потужність

 

10. Фактичний випуск продукції

 

11. Рівень рентабельності

 

Заробітна плата середня

 

13. Кількість працюючих

 

В т. ч. ІТП

 

14. ПІБ, керівника, тел.

Рябінін Д.Л.

(0512)37-23-44; (05347)9-94-46 050-394-72-35

 

1. Назва підприємства

ТОВ Зерно-агротрейд (Скороходівський елеватор)

2. Форма власності

приватна

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

Полтавская область, Чутівский район, пгт Скороходово, ул. Гагарина, д.7

4. Основний профіль діяльності

Складське господарство

5. Код ЗКПО (по можливості)

 

6. Обсяг продукції в оптових діючих цінах без ПДВ та акцизного збору, тис. грн.

 

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

 

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого року

 

9. Встановлена потужність

 

10. Фактичний випуск продукції

 

11. Рівень рентабельності

 

Заробітна плата середня

 

13. Кількість працюючих

 

В т. ч. ІТП

 

14. ПІБ, керівника, тел.

Великий І.Л.

0503050875

 

 

1. Назва підприємства

Чутівський елеватор

2. Форма власності

приватна

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

Полтавська область Чутівский район

с Петрівка пр. Аптечний11

4. Основний профіль діяльності

Складське господарство

5. Код ЗКПО (по можливості)

 

6. Обсяг продукції в оптових діючих цінах без ПДВ та акцизного збору, тис. грн.

 

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

 

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого року

 

9. Встановлена потужність

 

10. Фактичний випуск продукції

 

11. Рівень рентабельності

 

Заробітна плата середня

 

13. Кількість працюючих

 

В т. ч. ІТП

 

14. ПІБ, керівника, тел.

Моторний В.І. (0532) 503400

 

 

1. Назва підприємства

Елеватор ПСП «Дружба»

2. Форма власності

приватна

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

Полтавська область Чутівський район вул. Привокзальна26

4. Основний профіль діяльності

Складське господарство

5. Код ЗКПО (по можливості)

 

6. Обсяг продукції в оптових діючих цінах без ПДВ та акцизного збору, тис. грн.

 

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

 

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого року

 

9. Встановлена потужність

 

10. Фактичний випуск продукції

 

11. Рівень рентабельності

 

Заробітна плата середня

 

13. Кількість працюючих

 

В т. ч. ІТП

 

14. ПІБ, керівника, тел.

Явдошенко І.М. (0532)91285

 

 

 

 

1. Назва підприємства

Структурний підрозділ №3 ПРАТ "УКРАГРО НПК

2. Форма власності

приватна

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

38800, Полтавська обл.,Чутівський район, село Петрівка, пров.Хлібний, 1

4. Основний профіль діяльності

 Оптова торгівля хімічними продуктами

5. Код ЗКПО (по можливості)

 

6. Обсяг продукції в оптових діючих цінах без ПДВ та акцизного збору, тис. грн.

 

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

 

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого року

 

9. Встановлена потужність

 

10. Фактичний випуск продукції

 

11. Рівень рентабельності

 

Заробітна плата середня

 

13. Кількість працюючих

 

В т. ч. ІТП

 

14. ПІБ, керівника, тел.

Коваль Р.В. 0663997159

 

 

 

 

4.4. Заборгованість з виплат

Територіальна громада

Пенсії

Зарплати вчителям

Зарплати іншим працівникам бюджетних установ

Зарплати працівникам госпрозрахункових підприємств

Разом

Сума

(т. грн.)

Кіл-ть місяц (міс)

Кіл-ть осіб, яким заборг.

С

Км

Ко

С

Км

Ко

С

Км

Ко

С

Км

Ко

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Контингент органів соціального захисту

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти

Пенсіонери

Інваліди ВВВ

Учасники

бойових дій

Інваліди всіх

груп і категорій

Люди, які

обслуговуються

служб. соц.

допом. на дому

Неповні сім’ї

Діти з неповних

сімей

Багатодітні

сім’ї

Діти з багатодітних

 сімей

Діти інваліди

Діти сироти

Одинокі багатодітні

матері

 

 

 

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Скороходівська

селищна рада

 

 

1419

2444

 

131

472

157

849

 

135

419

53

5

10