A A A K K K
для людей із порушенням зору
Скороходівська громада
Полтавська область, Полтавський район

Структура та персональний склад постійних комісій Скороходівської селищної ради восьмого скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                    Рішенням першої сесії

                                                                    Скороходівської селищної ради

                                                                    восьмого скликання від 12.11.2020 року

 

Структура та персональний склад постійних комісій

Скороходівської селищної ради восьмого скликання

 

1. Постійна комісія з питань регуляторної політики, соціально- економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін, інвестицій та підприємництва:

 

- заступник голови комісії –Попов Олександр Григорович - депутат виборчого округу № 3;

 - секретар комісії – Щепітіхіна Надія Яківна - депутат виборчого округу № 7;

 - член комісії- Куратнік Валентина Михайлівна - депутат виборчого округу № 1;

- член комісії - Скорик Юрій Олексійович - депутат виборчого округу №6;

- член комісії – Борсук Оксана Олександрівна - депутат виборчого округу №4.

2. Постійна комісія з питань депутатської діяльності та етики, гласності, адміністративно-територіального устрою, законності й правопорядку, запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів:

- голова комісії – Рябінін Денис Леонідович - депутат виборчого округу №3;

- заступник голови комісії – Батовська Світлана Федорівна - депутат виборчого округу № 7;

 

 - член комісії- Колісник Тетяна Миколаївна - депутат виборчого округу №5;

 

3. Постійна комісія з питань земельних відносин, інфраструктури, транспорту, комунального господарства, комунальної власності, благоустрою, екології, будівництва та перспективного планування:

- голова комісії – Шляхов Олексій Іванович - депутат виборчого округу №4;

- заступник голови комісії – Павлик Григорій Андрійович - депутат виборчого округу №4;

- секретар комісії – Густодим Лілія Олександрівна - депутат виборчого округу №2;

- член комісії- Карнаух Ігор Олдександрович - депутат виборчого округу №6;

- член комісії- Беличко Олена Станіславівна - депутат виборчого округу №2.

 

4. Постійна комісія з питань соціального захисту населення, освіти, культури, спорту, фізичного виховання, охорони здоров’я:

- голова комісії –Нікітін Юрій Іванович - депутат виборчого округу №2;

- заступник голови комісії – Собко Людмила Георгіївна- депутат виборчого округу № 3;

- секретар комісії – Мяло Олена Олександрівна - депутат виборчого округу №3;

- член комісії- Варнавська Тетяна Андріївна - депутат виборчого округу №5;

- член комісії – Велентій Віталій Володимирович - депутат виборчого округу №1.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                Т. Підпала

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                    Рішенням першої сесії

                                                                    Скороходівської селищної ради

                                                                    восьмого скликання від 12.11.2020 року

 

Положення про постійні комісії

Скороходівської селищної ради восьмого скликання

 

Розділ І. Загальні положення

1.1. Постійні комісії є органами Скороходівської селищної ради восьмого скликання (далі – селищна рада), що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень селищної ради, її виконавчого комітету.

1.2. Постійні комісії обираються селищною радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

1.3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова, секретар селищної ради.

1.4. Постійні комісії за дорученням селищної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд селищної ради, розробляють проекти рішень селищної ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях селищної ради з доповідями і співдоповідями.

1.5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готують висновки з цих питань.

1.6. Постійні комісії за дорученням селищної ради, селищного голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних селищній раді та виконавчому комітету селищної ради органів, а також з питань, віднесених до відання селищної ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках — на розгляд селищної ради або виконавчого комітету селищної ради; здійснюють контроль за виконанням рішень селищної ради, виконавчого комітету селищної ради.

1.7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали й документи.

1.8. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються  головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

1.9. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.10. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень селищної ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням селищної ради, селищного голови, секретаря селищної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

1.11. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

1.12. Постійні комісії є підзвітними селищній раді та відповідальними перед нею.

1.13. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом Скороходівської селищної ради та цим Положенням.

 

Розділ ІІ. Перелік постійних комісій селищної ради

2.1. До складу селищної ради входять чотири постійні комісії:

- постійна комісія з з питань регуляторної політики, соціально- економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін, інвестицій та підприємництва;

- постійна комісія з питань депутатської діяльності та етики, гласності, адміністративно-територіального устрою, законності й правопорядку, запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів;

- постійна комісія з питань земельних відносин, інфраструктури, транспорту, комунального господарства, комунальної власності, благоустрою, екології, будівництва та перспективного планування;

- постійна комісія з питань соціального захисту населення, освіти, культури, спорту, фізичного виховання, охорони здоров’я.

 

Розділ ІІІ. Функціональна спрямованість роботи постійних комісій селищної ради

3.1. Постійна комісія з з питань регуляторної політики, соціально- економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін, інвестицій та підприємництва питань бюджету, фінансів та планування соціально- економічного розвитку розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, встановлення місцевих податків і зборів та надання пільг по їх сплаті, утворення цільових фондів, а також звіти про їх виконання. Вивчає і готує питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально- культурного будівництва. Контролює доходи і видатки селищного бюджету, відчуження та придбання комунального майна, дотримання селищною радою та її посадовими особами засад державної регуляторної політики.

3.2. Постійна комісія з питань депутатської діяльності та етики, гласності, адміністративно-територіального устрою, законності й правопорядку, запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів готує рекомендації з питань, пов’язаних із депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, заслуховуванням селищною радою питань про роботу депутатів, виконання ними рішень селищної ради та її органів, здійснює контроль за виконанням Регламенту та рішень селищної ради. Попередньо розглядає питання щодо дострокового припинення повноважень депутата селищної ради у порядку, встановленому законом. Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готує висновки з цих питань. Здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 59-1 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, надає зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками. Готує та розглядає програми забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян у громаді, звіти про виконання таких програм, готує висновки з цих питань. Здійснює контроль за роботою адміністративної комісії селищної ради, громадських організацій з охорони громадського правопорядку в поселеннях громади.

3.3. Постійна комісія з питань земельних відносин, інфраструктури, транспорту, комунального господарства, комунальної власності, благоустрою, екології, будівництва та перспективного планування контролює діяльність виконавчого комітету сільської ради, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та громадян при здійсненні ними природоохоронних заходів, раціональним використанням природних ресурсів, заходів по санітарній очистці і благоустрою території громади. Розглядає плани і програми будівництва та реконструкції об’єктів на території поселень громади, програми розширення, розвитку та вдосконалення мережі промислових підприємств та підприємств житлово-комунального господарства, закладів торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв’язку. Розглядає звіти про виконання таких програм, готує висновки з цих питань. Здійснює контроль за продажем земельних ділянок, наданням їх в постійне і тимчасове користування, їх безоплатною приватизацією. Готує питання щодо регулювання земельних відносин до розгляду селищною радою.

3.4. Постійна комісія з питань соціального захисту населення, освіти, культури, спорту, фізичного виховання, охорони здоров’я розглядає проекти програм зайнятості та заходів щодо соціальної захисту різних груп населення від безробіття, соціального забезпечення та підтримки населення селищної ради, покращення медичного обслуговування, розвитку освіти і культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю, зв’язків із громадськими організаціями, містами, селищами та селами (громадами) – партнерами, асоціаціями органів місцевого самоврядування. Розглядає звіти про виконання таких програм, готує висновки з цих питань.

4 Зазначена у цьому розділі функціональна спрямованість роботи постійних комісій сільської ради не є вичерпною. Постійні комісії можуть спільно вивчати та готувати до розгляду селищною радою питання, які належать до їх спільного відання.

 

Розділ ІV. Порядок роботи постійних комісій селищної ради

4.1. Організація роботи постійної комісії селищної ради покладається на голову комісії.

4.2. Голова постійної комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії. 4.3. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності.

4.4. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

4.5. Засідання постійної комісії проводиться не пізніше, аніж за один день до сесії селищної ради.

4.6. Під час засідання постійної комісії її секретар веде протокол, який підписується головою і секретарем комісії.

4.7. Протоколи засідання постійних комісій зберігаються у секретаря селищної ради.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                Т. Підпала

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь