Скороходівська громада
Полтавська область, Полтавський район

Пам’ятка для суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог санітарного законодавства при застосуванні пестицидів, агрохімікатів та засобів захисту рослин

Дата: 08.06.2022 08:45
Кількість переглядів: 249

Відділ з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Скороходівської селищної ради інформує про правила застосування пестицидів, агрохімікатів та засобів захисту рослин:

Пам’ятка для суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог санітарного законодавства при застосуванні пестицидів, агрохімікатів та засобів захисту рослин

У сільськогосподарській діяльності суб’єктами господарювання використовуються різні агрохімікати, пестициди, засоби захисту рослин, які призначені для боротьби з бур’янами, хворобами та шкідниками рослин, а також для підвищення урожайності.

Законом України «Про пестициди і агрохімікати»  від 02.03.1995 № 86/95-ВР, визначено термін, що пестициди – це токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкоди матеріальним цінностям, а також гризунів, бур’янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб, агрохімікати – це органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості грунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції.

Вимоги законодавства України щодо використання пестицидів, агрохімікатів та засобів захисту рослин у сільському і лісовому господарстві регламентуються: Законами України «Про пестициди і агрохімікати», «Про захист рослин», «Про бджільництво», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,  Державними санітарними правилами «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» (ДСП 8.8.1.2.001-98), Державними санітарними правиламиавіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народномугосподарстві України»(ДСП 382-96).

Державні санітарні правила «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» (ДСП 8.8.1.2.001-98) є частиною санітарного законодавства та обов’язкові для дотримання всіма підприємствами, установами і організаціями, приватними господарствами та особами, що проводять будь-які дії з пестицидами.

Суб’єкти господарювання, які застосовують пестициди, агрохімікати та засоби захисту рослин, зокрема приавіаційному методі застосування зобов’язані:

- використовувати повітряні судна (літаки, вертольоти, надлегкі літальні апаратиНЛА), які зареєстровані у державному реєстрі повітряних суденцивільної авіації України та мають сертифікат на право виконання авіаційно-хімічних робіт;

- використовувати постійні, а при їх відсутності – тимчасові аеродроми івертодроми сільгоспавіації, які мають санітарний паспорт або дозвіл на правоексплуатації;

- погоджувати проекти авіаційно-хімічних робіт з територіальнимиорганами Держпродспоживслужби області не пізніше чим за 10 діб до початку робіт;

- заплановані для авіаційних обробок сільськогосподарські і лісові угіддя повиннібути занесені на карти-схеми землекористування;

- застосовувати тільки ті пестициди і агрохімікати,що пройшли державну реєстрацію  та включені до «Переліку препаратів,дозволених до авіаційного та наземного застосування в Україні, роздрібногопродажу населення»( Перелік пестицидів і агрохімікатів та щорічні доповненнядо нього видаються Департаментом екологічної безпеки Міністерства екології таприродних ресурсів України відповідно до ст.7 ЗУ « Про пестициди іагрохімікати»;

- суворо дотримуватися регламентів застосування пестицидів (агрохімікатів), недопускати застосування фальсифікованих пестицидів та агрохімікатів;

- замовник авіаційно-хімічних робіт, за три доби до початку проведення авіаційних обробок зобов'язаний здійснити такі запобіжнізаходи:

а) завчасно, до початкупроведення обприскування попередити населення даної місцевості череззасоби масової інформації ( радіо, місцева газета, телебачення, інтернет та іншіЗМІ) про дату обробки, місце обробки, терміни і часпроведення авіаційних обробок, назву препарату, ступінь і строк дії токсичностіпрепарату;

б) оповістити пасічників про необхідність вивезення пасік доіншого місця медозбору, на відстань більше 5 кмвід місця проведення авіаційних обробок на період до 5 діб;

в) попередити про заборону проведення сільськогосподарських робіт тавипасання худоби   на відстані ближче 1 км від місця авіаобробок;

г) встановити спеціальні попереджувальні знакибезпеки із зазначенням кінцевого терміну очікування на відстані 300 мвід оброблюваних площ, а також на дорогах, які проходять через поля і на дорогах, що ведуть до сільськогосподарського аеродрому (вертодрому);

- всі роботи з пестицидами і агрохімікатами проводити на робочій висоті неменше 3м над об'єктом обробки в ранкові (до 10) і вечірні (18-22) години привідсутності повітряних потоків, швидкості вітру, що не перевищує 3 м/сек (дрібнокрапельне обприскування) і 4 м/сек (крупнокрапельне обприскування) ітемпературі повітря, що не перевищує +22 0С. Як виняток,допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього повітря нижче +10 градусів . Призбільшенні висоти обробки сільськогосподарських культур в два ібільше разів відповідно повинні збільшуватися санітарно-захисні зони;

- суворо витримувати встановлені санітарно-захисні зони від ділянок авіахімічних обробок та незастосовувати авіаційні обробки пестицидами всіх груп токсичності з метоюборотьби з шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур, лісових таінших угідь, які розташовані ближче:

а) 5 км від місця постійного перебування медоносних пасік;

б)2 км від рибогосподарських водойм, відкритих джерел водопостачання,місць випасання домашніх тварин, об'єктів природно-заповідного фонду (заповідників, національних парків, ботанічних і зоологічних заказників і т. і.); в)1 км від населених пунктів, тваринницьких і птахоферм, атакож посівів сільськогосподарських культур, які використовуються в їжу безтермічної обробки (цибуля на перо, селера, кріп, огірки, томати, полуниця, малина та інші), а також садів, виноградників  тамісць проведення інших сільськогосподарських робіт;

не дозволяється авіаційне застосування арборицидів приобробці лісових масивів і лісозахисних смуг, а також трасвисоковольтних ліній електропередач, які розміщені ближче:

а) 3,5 км від місць відпочинку дітей та дорослих;

б) 2 км від населених пунктів лісових розсадників посівів лісових культур.

- всі проведені хімічні обробки обов’язково фіксувати вжурналі обліку застосування пестицидів на посівах, у садах, теплицях таінших об’єктах господарства. Журнал повинен заповнюватися агрономом, бригадиром або іншою особою, яка призначена наказом керівника господарстваза відповідальність безпечного застосування пестицидів, агрохімікатів тазасобів захисту рослин;

- допускати до роботи з пестицидами та агрохімікатами осіб, які немають протипоказань до стану здоров’я і пройшли медичний огляд на правоздійснення робіт з пестицидами і агрохімікатами, а також мають допуск (посвідчення) і наряд на виконання певних робіт з пестицидами таагрохімікатами.

Приобробці посівів із застосуванням наземної апаратури суб’єкти господарювання зобов’язані:

- використовувати препарати, зазначені у "Переліку пестицидів і агрохімікатів,дозволених до використання в Україні";

- проводити в ранкові (до 10) і вечірні (18-22) години примінімальних висхідних повітряних потоках. Як виняток,допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього повітря нижче+10 град. С;

- завчасно, але не менше чим за дві доби до початкупроведення кожної хімічної обробки сповіщати голів сільських,селищних міських рад, ОТГ, власників суміжних сільськогосподарських угідь таоб'єктів про місця, терміни і методи  застосування пестицидів та агрохімікатів;

- обприскувати вентиляторними і штанговими обприскувачами пришвидкості вітру до 3м/с (дрібнокрапельне) і 4м/с (крупнокрапельне);

- застосовувати гербіциди із поливною водою шляхом дощування (гербігація) при швидкості вітру до 4 м/с;

- у період проведення робіт у радіусі 200м від меж ділянок, що обробляються,встановлювати попереджувальні написи;

- зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів,місць проведення ручних робіт по догляду за сільгоспкультурами, водойм імісць відпочинку при вентиляторному обприскуванні повинна бути не менше500м, при штанговому і гербігації дощуванням – 300м. Призастосуванні аерозольних генераторів регульованої дисперсності санітарно-захисні зони повинні відповідати вимогам, зазначеним в інструкції для даноговиду апаратури; обробка посівів у цих зонах допускається принапрямку вітру від населених пунктів і інших об'єктів,що підлягають санітарному захисту;

- у межах першого та другогопоясів зони санітарної охорони водних об’єктів забороняється застосування пестицидів;

- проведення сільськогосподарських робіт на ділянках, дебули застосовані пестициди і допуск на них людейдозволяється тільки після закінчення строків,що гарантують їх безпеку згідно інструкції по застосуванню. Прицьому враховується  (для кожного конкретного препарату)можливе надходження в зонудихання працюючих парів пестицидів або їх метаболітів, ґрунтового пилу,який містить токсичні речовини, резорбцію хімічних речовин крізь шкіру приконтакті з рослинами, а також подразнюючу дію пестицидів;

- не допускається  випас худоби та птиці, а також сінокіс на обробленихпестицидами ділянках на протязі періоду, вказаного у регламентахзастосування відповідно до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених довикористання в Україні».

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про пестициди і агрохімікати»,порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за собою цивільну,дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно зчинним законодавством. 

Відповідальність несуть особи, винні у:

  • приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоров'ю людини, а так само майну і навколишньому природному середовищу;

  • недотриманні вимог стандартів, санітарних норм і правил та інших нормативних документів під час виробництва, транспортування, зберігання пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування (крім машин, призначених для застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюється дія технічного регламенту щодо машин);

  • забрудненні пестицидами і агрохімікатами понад допустимі рівні сільськогосподарської сировини, кормів, харчових продуктів, грунту, води, повітря;

  • порушенні регламентів та санітарних норм і правил транспортування, зберігання, торгівлі та застосування пестицидів і агрохімікатів;

  • застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли державних випробувань, реєстрації, перереєстрації;

  • порушенні правил утилізації, знищення сільськогосподарської сировини і продовольчих продуктів, які не відповідають встановленим вимогам щодо вмісту пестицидів і агрохімікатів;

  • невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль; використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів.

  

 

Обмеження щодо застосування засобів захисту рослин в межах населеногопункту:

- забороняється застосування пестицидів для захисту зелених насаджень натериторіях лікувально-профілактичних і дитячих установ,спортивних майданчиків, підприємств харчової галузі;

- застосування пестицидів для захисту зелених насаджень в межах села дозволяється тільки з 22 до 7 години у безвітрену погоду п швидкість вітру не більшу 4 м/сек ;

- забороняється обробка парків і зелених насаджень в населених пунктах в радіусі 1000 м навколо них стійкими і високотоксичними пестицидами, а також препаратами, що мають неприємний різкий запах;

- для обробки індивідуальних садів і городів в межах населеного пункту дозволяється застосування пестицидів, які дозволені для роздрібного продажу населення «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» і Доповненням до нього;

- з метою зменшення пестицидного навантаження в межах населеного пункту краще застосовувати біологічні методи боротьби з шкідниками та агротехнічні з бур’янами;

в межах населеного пунктуобробку дозволяється проводити тільки ранцевим обприскувачем. Штанговим,вентиляторним обприскувачами та гербігацію дощуванням треба проводити за межами населеного пункту з дотриманням санітарного розриву від межнаселеного пункту – 300 м штанговим обприскувачем та гербігація дощуванням, 500 м вентиляторним обприскувачем;

- перед проведенням суб’єктами  господарювання обробок об’єктів,розташованих  поблизу населених пунктів,необхідно встановити попереджувальні знаки в радіусі 200 м від меж ділянок,що обробляються, та оповістити мешканців населених пунктів пропроведення робіт і строки, протягом яких забороняється перебування вобробленій зоні та поблизу;

- не менш ніж за три доби до початку проведення хімічної обробки полів необхідно сповіщати голову селищної ради про місця, строки іметоди застосування пестицидів та агрохімікатів. Голова селищної ради в своючергу має оповістити пасічників, мешканців населеного пункту, власників сусідніхс/г ділянок, сусідніх приватних домогосподарств тощо;

- у масштабах села забороняється повсюдна,одночасна обробка рослин   однотипним препаратом, якаможе обумовити масове надходження ватмосферне повітря населених пунктів аерозолю та токсичних парів.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь