A A A K K K
для людей із порушенням зору
Скороходівська громада
Полтавська область, Полтавський район

Інформаційна довідка Про діяльність комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Скороходівської селищної ради

Дата: 19.05.2023 14:43
Кількість переглядів: 335

 1. Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Скороходівської селищної ради, юридична адреса: Полтавська область, Полтавський район,  смт. Скороходове, вул. Софіївська, 15; поштова адреса: Полтавська область, Полтавський район,  смт. Скороходове, вул. Софіївська, 27,  електронна адреса: skoroxodove_soc_pos@ukr.net, телефон 0954190929.

 2. Графік роботи: понеділок – четвер, з 8:00 – 17:15; п’ятниця, з 8:00 – 16:00.Субота, неділя вихідний.

 3. ДиректорМяло Олена Олександрівна, номер мобільного телефону - 0954190929.

 4. Немає.

 5. Основними завданнями центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

Завдання Центру визначені у Положенні про центр:

виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік;

проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням ц

центру пробацій, бере участь у роботі спостережних комісій;

складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах компетенції у відповідній адміністративно-територіальній одиниці або територіальній громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

інформує населення територіальної громади та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання. Інформація на паперових та інших носіях повинна викладатися із забезпеченням контрасту і розміру шрифту, які даватимуть змогу вільно читати її, зокрема особам із порушеннями зору і тим, що переміщуються у кріслах колісних.

Відповідні матеріали розміщуються в засобах масової інформації, на веб-сайті центу, що надають соціальну послугу, інших інформаційних ресурсах;

інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

бере участь у визначенні потреб населення територіальної громади у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах;

готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;

забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону  України “ Про захист персональних даних ”.

 1. Структура комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Скороходівської селищної ради

Структура

Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»

Скороходівської селищної ради

№ п/п

Найменування посади

Кількість одиниць

І. Апарат центру

1.

Директор

1,0

2.

Головний бухгалтер

1,0

3.

Інспектор з кадрів

1,0

4.

Психолог

1,0

5.

Економіст

1,0

6.

Оператор газової котельні

1,0

7.

Прибиральниця

1,0

ІІ. Відділення соціальної допомоги вдома

7.

Завідувач відділення соціальної допомоги вдома

1,0

8.

Соціальний працівник

1,0

9.

Соціальні робітники

21,0

ІІІ. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

10.

Завідувач відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

1,0

11.

Робітник з благоустрою

1,0

12.

Перукар

1,0

13.

Машиніст з прання та ремонту спецодягу

1,0

ІV. Відділення соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

14.

Завідувач відділення соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1,0

15.

Фахівець із соціальної роботи

3,0

 

 1. Центр з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у територіальній громаді, надає такі соціальні послуги: догляд вдома, денний догляд, догляд стаціонарний; підтримане проживання; соціальна адаптація; соціальна інтеграція та реінтеграція; надання притулку; екстрене (кризове) втручання; консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; посередництво (медіація); соціальна профілактика; натуральна допомога; фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; переклад жестовою мовою; догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних; супровід під час інклюзивного навчання; інформування; інші послуги. Деякі з послуг тільки запроваджуються.

 2. Порядок надання соціальних послуг:

Підставою для розгляду питання про надання соціальних послуг є звернення (заява), яка подається до виконавчого Скороходівської селищної ради або до Центру від потенційного отримувача соціальних послуг, або його представника; правоохоронних органів; громадських об’єднань й організацій; релігійних організацій. Надання соціальних послуг кризового та екстреного втручання (загроза життю та здоров’ю осіб) може здійснюватися на підставі усного звернення. У разі необхідності, протягом трьох робочих днів після звернення потенційного отримувача соціальних послуг, особа відповідальна за питання з надання соціальних послуг Центру надсилає запит:

1) до закладу охорони здоров’я за місцем проживання цієї особи для одержання медичного висновку про здатність до самообслуговування та потребу у сторонній допомозі й наданні соціальних послуг;

2) до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або до сільського старости за місцем реєстрації громадянина - для отримання довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

3) до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).

Після надходження заяви(звернення), центр протягом терміну, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальної послуги, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, видає відповідний наказ та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.

У разі надходження усної або письмової інформації про підозру або факт насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення, жорстоке поводження з дитиною, залишення дитини без піклування батьків, виникнення іншої ситуації, яка загрожує життю чи здоров’ю члена сім’ї (особи), працівники, які здійснюють надання соціальних послуг сім’ям у СЖО та відповідають за розвиток сімейних форм виховання, здійснюють екстрене (протягом одного робочого дня) втручання у ситуацію з метою негайного усунення або мінімізації наслідків такої ситуації.

За наявності загрози життю чи здоров’ю дитини працівники, які здійснюють надання соціальних послуг сім’ям у СЖО та відповідають за розвиток сімейних форм виховання, негайно у телефонному режимі з подальшим письмовим підтвердженням повідомляють Службу у справах дітей та підрозділ органів внутрішніх справ.

Центр може відмовити особі(сім’ї) у наданні соціальних послуг у разі, якщо за наявних ресурсів у Центрі не в змозі задовольнити визначених потреб у соціальних послугах.

У разі неможливості надання сім’ї, особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, відповідної соціальної послуги, Центр сприяє наданню таким сім’ям та особам соціальних послуг чи різних видів допомоги іншими закладами, установами та організаціями (різних форм власності та господарювання).

У разі потреби та за згодою особи/сім’ї з метою визначення додаткової потреби у натуральній допомозі, проводиться обстеження їх матеріально - побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи - працівники відділення у якому передбачається надавати основний комплекс соціальних послуг. У разі коли особа, яка потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти її законний представник або опікун/піклувальник.

Терміни та умови перебування у Центрі, умови надання та припинення послуг, права та обов'язки сторін зазначаються у договорі, що укладається між Центром та особою/сім’єю, яка потребує соціальних послуг, за винятком послуг, що надаються на разовій основі, зокрема консультаційних, або у екстрених випадках. Зміст, обсяг та періодичність надання соціальних послуг зазначаються у індивідуальному плані надання послуг, який є невід’ємною частиною договору.

Фахівцем із соціальної роботи Центру готуються та подаються Службі у справах дітей матеріали про стан сім’ї з дітьми або ради опіки та піклування при виконавчому комітету Скороходівської селищної ради, у якій порушуються права дитини для розгляду на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, з метою прийняття рішення про здійснення соціального супроводу такої сім’ї. На підставі рішення, директор Центру видає наказ про здійснення соціального супроводу зазначеної сім’ї та призначити відповідального за його здійснення працівника із числа тих, які здійснюють надання соціальних послуг сім’ям у СЖО та відповідають за розвиток сімейних форм виховання, а також затверджує, у разі потреби, склад залучених суб’єктів.

У разі, коли потенційним отримувачем соціальних послуг є дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі дитина-інвалід, дитина - сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, складається індивідуальний план соціального захисту такої дитини, що розглядається на засіданні комісії з питань захисту прав дитини.

На кожного громадянина, який отримує соціальні послуги в Центрі ведеться особова справа. Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про надання соціальних послуг у Центрі та оформлення особової справи, визначається з огляду на те, яких соціальних послуг потребує особа (сім’я), яка знаходиться у складних життєвих обставинах.

Особові справи оформлюються, обліковуються і зберігаються з дотриманням принципів конфіденційності. Надання соціальних послуг особі(сім’ї) працівниками Центру здійснюється згідно індивідуального плану надання соціальних послуг.

Надання соціальних послуг у Центрі припиняється за письмовим повідомленням особи/сім’ї (заявою), або її законних представників, опікунів/піклувальників, що подається до Центру та розглядається протягом 5 робочих днів у разі:

 • поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, у результаті чого втрачається потреба у наданні соціальних послуг;

 • направлення особи до стаціонарного відділення, будинку-інтернату, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

 • зміни місця проживання особи, сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах;

 • поліпшення матеріально-побутових умов;

 • у зв’язку з відмовою від отримання соціальних послуг.

Директором Центру приймається рішення про припинення соціального обслуговування у разі:

 • грубого, принизливого ставлення з боку особи/сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах до працівників Центру;

 • порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

 • систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння; - невиконання умов договору.

Надання соціальних послуг припиняється також у разі смерті особи, якій надавалися соціальні послуги. Про припинення надання соціальних послуг особі, сім’ї видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до бази даних Центру і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати.

У разі коли сім’я (особа), яка перебуває у складних життєвих обставинах, змінила місце проживання і її нове місце проживання чи перебування відоме, Центр, протягом п’яти робочих днів з моменту отримання інформації про це, повідомляє про неї виконавчий орган ради відповідного органу місцевого самоврядування та передає до виконавчого органу ради за місцем нового проживання (перебування) сім’ї (особи) план супроводу для завершення його виконання, інформує про послуги, що були надані для розв’язання проблем такої сім’ї (особи), та питання, що потребують вирішення.

Центр у своїй діяльності користується Типовими формами заяви, повідомлення про прийняття рішення про надання/відмову у наданні соціальних послуг, медичного висновку, карти визначення стану та індивідуальних потреб отримувача у надані соціальних послуг, акту обстеження матеріально-побутових умов, оцінки потреб сім’ї/особи, індивідуального плану надання соціальних послуг, договору про надання соціальних послуг, журналу обліку громадян, яких обслуговує Центр, затвердженими Мінсоцполітики в установленому порядку.

Обмеження чи відмова в отриманні одних соціальних послуг не може бути підставою для обмеження чи відмови у наданні інших соціальних послуг.

 1. Категорія осіб, яка має право на обслуговування в установі:

Діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особам з їх числа; прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу опікуни, піклувальники та патронатні сім’ї;

Особи/діти з інвалідністю;

Одинокі матері (батьки);

Неповнолітні батьки;

Сім’ї, які подали заяву про розлучення або триває процес розлучення, вирішення спорів між батьками щодо місця проживання дітей та способів і участі батьків, які розлучилися, у вихованні дітей;

Сім’ї опікунів, піклувальників недієздатної особи;

Особи/сім’ї, що виявили намір відмовитись від новонародженої дитини;

Особи/сім’ї, у яких діти перебувають в інтернатних закладах або оформляються до них;

Особи з числа випускників інтернатних закладів;

Особи (у тому числі неповнолітнім), звільнені з установ виконання покарань, засуджені без позбавлення волі, які перебувають під слідством чи на обліку, як правопорушники;

Особи/сім’ї, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

Особи похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

Особам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані у державній службі зайнятості, як такі, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї;

Особи/сім’ї з проблемами вживання психоактивних речовин та залежностей;

Сім’ї, у яких проживають діти до встановлення ВІЛ-статусу, один із членів сім’ї має позитивний ВІЛ-статус або члени сім’ї, що страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ;

Учасники АТО й члени їх сімей, члени сімей загиблих учасників АТО; внутрішньо переміщені особи.

 

Фото без опису 

 

 « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь